Dolores Cannon – Nagranie z wykładu w Warszawie 7 sierpnia 2012

1/5

2/5

3/5

suplement

4/5

5/5     do 35 minuty