BASHAR Darryl Anka

Informacje od Bashara, istoty pochodzenia pozaziemskiego przekazywane są przez ostatnie 30 lat przez kanał Darryl’a Anka. Przekazuje wiele nowych, Deryl Ankapraktycznych informacji informacji, w których klarownie i szczegółowow wyjaśnia jak działa wszechświat oraz jak każdy człowiek tworzy swoją własną rzeczywistość .

 

 

Darryl Anka interwiev with Lilou Mace 19/07/2014 [English]

Wypowiedź na temat śwaidomości, DMT i ayahuaski[ polskie napisy]:  

Wypowiedź na temat wibracji, które pomagają oczyszczać się energetycznie oraz przyciągać do siebie najkorzystniejsze okoliczności [polskie napisy]:

https://www.youtube.com/watch?v=wa508BqaEyg

 

30 minutowa pętla w/w fragmentu VII symfonii Beethovena mvt II (A=432Hz):

 

Fragment przekazu, w którym Bashar przechodzi od wegetarianizmu do kwestii konieczności akceptacji tego, czego nie akceptujemy w życiu. Bardzo ciekawe dla wegetarian oraz tych, którzy mają dylematy nt jedzenia mięsa [ polskie napisy]:

 

Inne tłumaczone na polski przekazy: Agro.No  https://www.youtube.com/channel/UC0cE8Uo9KbBvbzA0Ax6X4YA?feature=watch

 

 

Źródło / Sourcehttp://bashar.org/