Polityka prywatności

Polityka prywatności

Wstęp
Właścicielem serwisu internetowego „Newsletter MIKO – Terapie i Rozwój” jest firma  „MIKO – Terapie i Rozwój Dorota Ziemba-Miłek” z siedzibą w Warszawie, 02-681 Warszawa, Al.Wyścigowa 4. Wszystkie dane użytkowników wykorzystywane są tylko i wyłącznie do informowaniu o wydarzeniach (warsztatach, wykładach, terapiach, kursach,ofertach, promocjach, sondach, konkursach lub quizach) organizowanych przez firmę „MIKO – Terapie i Rozwój Dorota Ziemba-Miłek”.

Użytkownik korzystający z serwisu „Newsletter MIKO – Terapie i Rozwój”  subskrybujący newsletter, akceptuje zasady zawarte w polityce prywatności.

„MIKO – Terapie i Rozwój Dorota Ziemba-Miłek” zastrzega sobie prawo zmiany zasad zawartych w niniejszej polityce prywatności. Każde zmiany w dokumencie zostaną niezwłocznie opublikowane na niniejszej stronie internetowej.

Ewentualne pytania lub sugestie na temat polityki prywatności proszę kierować na adres poczty internetowej info@mikoterapie.pl  .

Dane osobowe                                                   
Użytkownik korzystający z serwisu internetowego „Newsletter MIKO – Terapie i Rozwój” wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 01.01.2012r., Dz.U. z 2002 nr 101 poz. 926. Dane osobowowe oraz adres poczty internetowej podany przy subskrybcji newslettera przechowywany i przetwarzany jest przez „MIKO – Terapie i Rozwój Dorota Ziemba-Miłek” z siedzibą w Warszawie, 02-681 Warszawa, Al.Wyścigowa 4.

Dane osobowe oraz adres poczty internetowej podane przy subskrybcji newslettera zbierane są w sposób jawny i za zgodą użytkownika.

Udostępnianie danych
Podane w formularzu rezerwacji dane osobowe użytkownika oraz adresy poczty internetowej niezbędne do subskrybcji newslettera, nie są udostępniane innym podmiotom, chyba że udostępnienia tych informacji żądają uprawnione organa, a obowiązek ich udostępnienia wynika z ustawy. Podane dane będą wykorzystywane zgodnie z celem, dla którego zostały pobrane.

Zbiorcze zestawienia statystyczne sporządzone na podstawie zebranych danych statystycznych strony internetowej nie pozwalają na identyfikację pojedynczych użytkowników.

Pełen dostęp do bazy danych osobowych użytkowników posiadają jedynie uprawnieni pracownicy „MIKO – Terapie i Rozwój Dorota Ziemba-Miłek”.

Subskrybcja newslettera
Podanie prawidłowego adresu poczty internetowej użytkownika jest warunkiem koniecznym do otrzymywania, co jakiś czas, powiadomienia o nowym wydarzeniu organizowanych przez „MIKO – Terapie i Rozwój Dorota Ziemba-Miłek”. Wszystkie zebrane adresy e-mail gromadzone są w celu umożliwienia przesyłania informacji o w/w wydarzeniach.

„MIKO – Terapie i Rozwój Dorota Ziemba-Miłek” zastrzega sobie prawo do niesystematycznego przesyłania informacji na podany przez użytkownika adres internetowy.

Użytkownik, który zdecydował się na subskrybcję newslettera, ma zawsze możliwość całkowitej rezygnacji z jego otrzymywania.

 

MIKO INFO DWA LOGO  z zieloną kreską PL

Zapraszamy!   

ZNASZ KOGOŚ KTO MÓGŁBY SKORZYSTAĆ?   ZAPROŚ!   OBIE STRONY BĘDĄ WDZIĘCZNE!