Dolores Cannon – Nagranie z wykładu w Warszawie 7 sierpnia 2012

1/5

2/5

3/5

suplement

4/5

5/5     do 35 minuty

 

ZNASZ KOGOŚ KTO MÓGŁBY SKORZYSTAĆ? /  DO YOU KNOW SOMEONE WHO CAN BENEFIT?

ZAPROŚ!   /      INVITE!

OBIE STRONY BĘDĄ WDZIĘCZNE!     /      BOTH SIDES WILL BE GRATEFUL!